!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemskap

Medlemskap i Brf Stampgatan kan beviljas den som är medlem i HSB Göteborg. Frågan om att anta en ny medlem avgörs av styrelsen. Det sker normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom till föreningen.


Som underlag för medlemsprövning inhämtar styrelsen kreditupplysning och begär träffa köpare för introduktionsmöte. Efter mötet överlämnas till den nya medlemmen en pärm med all nödvändig information om föreningen samt erbjuds rundvandring i fastigheten.


Styrelsen beviljar inte medlemskap till juridiska personer. Medlemskap kan även nekas om köpare har betalningsanmärkningar, tidigare är känd som störande, är försatt i konkurs eller inte har för avsikt att bo permanent i lägenheten.
Köparen måste godkännas som medlem i föreningen innan överlåtelsen av bostadsrätten kan behandlas.  Överlåtelsen innebär att köparen blir ägare till viss andel av föreningen inte till en specifik lägenhet.