!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekonomi

Brf Stampgatan äger två flerfamiljshus i stadsdelen Stampen med fastighetsbeteckning Stampen 13:29. Husen är byggda år 1980 och inrymmer 213 lägenheter 3 kommersiella lokaler och garage för 145 bilar. Den totala lägenhetsytan på 16618 m2. Föreningen är medlem i HSB Göteborg.

Visionen är att skapa ett hållbart och ekonomiskt tryggt boende i centrala Göteborg.
För att uppnå våra mål utarbetar styrelsen årligen budget som presenteras för medlemmarna på höstmöte i november. Resultatet i verksamheten redovisas på stämman i april/maj.


Löpande information om aktuella händelser och ekonomi skickas till medlemmarna i form av medlemsbladet ”Stampet” som utkommer fyra gånger per år.

För att säkra kontinuitet och finansiella medel för framtida underhåll finns en långsiktig underhållsplan. Planen innehåller underhållsåtgärder för en femårsperiod samt prognos om renoveringsbehov på 20 år. Planen uppdateras årligen efter att styrelsen besiktigat fastigheten.
För aktuella ekonomiska nyckeltal, lånestock, diagram över årsavgiftsutveckling, m.m. hänvisar vi till rubriken Årsredovisningar. Där finner du information om de senaste bokslutsåren.