!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordnings- och trivselregler

Att bo med bostadsrätt Innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den fina grannsämjan i vår förening och vi slipper onödiga kostnader. För trivas - det vill vi alla!

 

Våra lägenheter

Förändringar

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste vi få styrelsens godkännande.

Detta gäller även om vi vill sätta upp parabolantenn och markiser, installera tvätt- och diskmaskin och byta ut badkaret mot dusch. För allas säkerhet - låt en fackman installera tvätt- och diskmaskin. Då kan vi undvika vattenläckor i framtiden. Vi har möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand, men då måste vi först ha styrelsens medgivande.

En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning hittar du i bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Trivselfrågor

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio eller musikanläggning stå på för högt, inte går i träskor inomhus eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta största möjliga

tystnad. När vi anordnar fest i den egna bostaden eller planerar ett större reparationsarbete bör vi meddela grannarna och visa hänsyn.

Behöver vi borra, spika och såga gör vi detta på vardagar mellan kl 07.00 och 21.00. På söndagar och helgdagar är dessa aktiviteter inte tillåtna.

 

Ekonomi

Låt inte pengar rinna bort. Kom ihåg att spara på vattnet, speciellt varmvattnet. Vi sparar också mycket pengar genom att inte skölja under rinnande vatten och kontrollera att kranarna inte står och droppar.

Var aktsam om föreningens entréer, trappor och planteringar.

 

Våra balkonger

Balkongen kan vi använda till mycket. Om du hänger tvätt på den är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Våra balkonglådor hänger vi på insidan av balkongen. Mattor och sängkläder piskas och borstas vid piskställningen och inte från balkongen. Tänk på att inte använda piskställningen efter kl 20.00. Det finns dessutom mattvårdsrum i anslutning till tvättstugorna.

Att grilla utomhus hör sommaren till. Men vi får inte grilla pli våra balkonger och uterum eftersom oset kan verka störande och brandrisken ökar.

Tänk på att inte mata fåglar från balkongen.

Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av.

 

Vår gård

Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om vi använder de låsbara cykelutrymmen som är avsedda för våra cyklar och mopeder.

Vi är rädda om barnen och boendemiljön. Därför är all motortrafik utan särskilt tillstånd förbjuden på gården. Tillstånd kan man få vid exempelvis flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga, skrymmande laster. Kontakta förtroendemannen, styrelsen eller fastighetsskötaren för lån av bomnyckel och parkeringstillstånd.

Katter ska hållas under uppsikt och hundar vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar på lekplatser och gångvägar. Genom att vi visar hänsyn och omdöme på garden, kan vi alla njuta av vistelsen i det fria.

 

Våra gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelutrymmen, källare och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att

vi förvarar våra tillhörigheter i de utrymmen som har tilldelats oss, och låter övriga utrymmen vara fria. Ställ därför inte barn vagnar, cyklar etc. i entréer, trapphus eller källargångar. Lägg ej heller torkmattor utanför dörrarna. Ordning och reda skapar trivsel och underlättar för fastighetsskötare och lokalvårdare att utföra sitt arbete.

För allas trevnad, och på grund av brandrisk är det förbjudet att röka i föreningens gemensamma utrymmen.

 

Sophantering

Det är viktigt att soporna slås in ordentligt och sorteras enligt instruktioner som varje hushåll erhållit. Allt återvinningsmaterial och skrymmande avfall läggs i återvinningsrummet. Det är förbjudet att i återvinningsrummet ställa ner överblivna möbler, kylskåp, spisar, TV-apparater etc. Detta skall istället bortforslas på eget ansvar och bekostnad.

 

Vår gemensamma tvättstuga

Det är viktigt att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan. Då går arbetet lättare, och våra maskiner fungerar bättre och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick. Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan efter vårt tvättpass. Det är viktigt att vi lämnar tvättstugan i det skick som vi själva vill finna den nästa gång vi tvättar.

Tänk på att hålla tvättiderna. Har tvättning inte påbörjats efter en (1) timma anses tvättpasset förbrukat. Resterande tid får då fritt användas av övriga medlemmar.

Bokning av ny tvättid får inte göras under pågående tvättpass.

Bokningslåset skall tas bort efter avslutat tvättpass.

 

Vår säkerhet och vårt ansvar

Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att lås och brevinkast håller en viss säkerhetsstandard, och att alla dörrar till källare, förråd, cykelutrymmen, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.

Entrédörrar skall hållas låsta.

Om det uppstår skador på våra hus, våra gemensamma utrymmen eller utemiljö, ska dessa genast anmälas till förtroendemannen, styrelsen eller fastighetsskötaren.

Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.

Om möjligt, glöm inte kontrollera att garageporten gått igen, innan du kör iväg.

 

Ordnings- och trivselreglerna är antagna av styrelsen. De ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och hälsoskyddslagen.

Har du frågor eller synpunkter? Ta gärna kontakt med styrelsen.