!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Föreningen disponerar 145 p-platser i garaget under gården. Garaget är uppdelat i flera sektioner som tillsammans bildar ett komplext parkeringsdäck för HSB bostadsrätts-föreningarna Stampgatan och Friggagatan. Infarten till garaget är från Stampgatan.

Antal parkeringsplatser är inte tillräckligt för att kunna tillfredsställa efterfrågan bland boende i kvarteret. Medlemmar som är intresserade av att få hyra en p-plats i garaget får räkna med en väntetid upp till ett år. Väntetiden varierar beroende på omsättningen av lägenheter.

Om man vill ha en parkeringsplats meddelar man förtroendemannen varefter man placeras i kö. Så snart en plats bli ledig meddelas medlemmen, som står på tur, om detta.

Föreningen hyr inte ut p-platser till utomstående. Ingen medlem får hyra mer än en p-plats. Den som tackar nej till erbjudandet om en garageplats, är inte längre registrerad som sökande och stryks från väntelistan.

Parkeringsplatsen är personlig och följer inte med vare sig en försäljning eller andrahands-uthyrning.

Garagehyran är för närvarande 450 kronor i månaden för p-plats med extra skydd. Öppna p-platser kostar 425 kronor. Garaget är kamerabevakat.

Övriga parkeringsalternativ är boendeparkering på gatan. All information och parkeringstillstånd lämnas av Trafikkontorets Boendeparkering på telefon 031-368 25 65.

Ett annat alternativ är parkeringshus i Norra Gårda som ligger på gångavstånd från Stampgatan. För information ringer du Platzer fastigheter 031-63 12 11 eller 031-63 12 38.