!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopsortering

Föreningen tillämpar utökad källsortering av hushållsavfall. Befintliga sopnedkast används även för att källsortera komposterbart material. Rutinerna för de boende är bekväma och enkla.

Så här fungerar det:

Sopnedkast är delat av en mjuk plastväv. På ena sidan hamnar ”restavfall” på andra sidan ”komposterbart”. Spaken på sopnedkastlocket flyttas till läget ”kompost” i fall du vill slänga biologiskt avfall. Att avfallet hamnar på rätt sidan sköts sedan automatiskt. I lägenheten finns en hållare för komposteringspåsar. Påsarna delas ut till de boende varje år. Detaljinstruktioner om, hur man sorterar rätt, finns uppsatta vid varje sopnedkast.

För att upprätthålla hög servicenivå vid källsorteringen har man ordnat två närliggande åter-vinningsrum med sortering glas, papper, plast, etc. Återvinningsrum för boende i gathuset ligger vid uppgång 54 A. För boende i gårdshuset vid uppgång 58 C.

Två gånger per år beställer föreningen container för grovavfall. Fastighetsskötarna tar även hand om el och skrymmande avfall. Detta sker på anrop.

Föreningen tar inte ansvar för hantering av verksamhetsavfall såsom bygg- och rivningsavfall vid renovering av lägenheter. Det måste den enskilde medlemmen eller entreprenören borttransportera skilt från annat avfall enligt kretsloppsnämndens instruktioner och gällande miljölagar.

Liknande regler gäller även för vitvaror (kasserade kyl, frys, etc.) och farligt avfall (bildäck, bilbatterier, kemikalier, färgrester, etc.).