!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Passersystem & porttelefon

Föreningens allmänna utrymmen i fastigheten är utrustade med passersystem. Alla dörrar är försedda med vandalsäkra avläsare och endast de som har beröringsfri bricka (tagg) kan komma in i huset. Systemet är installerat av Västsvenska Montage som också har ansvar

för drift och säkerhet.

Lägenheterna är utrustade med porttelefoner och den som önskar kan köpa svarsapparat med video. Samtliga svarsapparater har så kallad privat funktion, vilket innebär att det går att stänga ringsignalen under tiden då man inte vill bli störd.

Garage som ligger i källarplan av husen har ett separat låssystem. Tillgång till garaget har endast bilägare som hyr en p-plats av föreningen. Portar och dörrar i garaget öppnas med hjälp av fjärrstyrda handsändare som hyresgäster har tilldelats.

För lägenhetsdörr inklusive karm, låscylindrar, beslag, m.m. har den enskilde medlemmen underhållsansvar. Vid försäljning av lägenheten skall säljaren överlämna samtliga nycklar till lägenheten till köparen utan föreningens inblandning. Föreningen disponerar inte huvud-nyckel (servicenyckel) för att komma in i lägenheterna. Det är lägenhetsägaren fritt att förse dörren med det lås som han/hon önskar.

Nyckelbrickor (taggar) som boende använder i allmänna utrymmen administreras av förenin-gen och skall återlämnas till förtroendemannen vid avflyttning. Samtliga boende har tilldelats tre brickor från början. Det går bra att beställa extra brickor hos föreningen. För att kunna behålla en hög säkerhet i huset är det viktigt att vid förlust av en bricka anmäla detta omedelbart till föreningen. Förlorad bricka avregistreras från databasen och är oanvändbar.