!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gästrum

Bokning av gästrum och möteslokal (FriggaSalen)

Vår grannförening Brf Friggagatan disponerar en möteslokal och ett gästrum som även kan hyras av Brf Stampgatans medlemmar. Bokning av dessa lokaler sker på Brf Friggagatans expedition eller via Brf Friggagatans hemsida: friggagatan.se under rubriken lokaler. Där finner du också bilder av inredning, priser och uthyrningsbestämmelser. Nyckelutlämning och mottagning av betalning ombesörjes av styrelsen för Brf Friggagatan på expeditionen på Odinsplatsen. Expeditionstid är onsdagar kl. 10-11 och kl. 18-19.