!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Källarförråd

Till varje lägenhet tillhör ett förråd i källare. Förråden är märkta med lägenhetsnummret. Varje förrådsägare står för sina låsanordningar och de galler som omger förrådet. I detta utrymme bör man inte förvara stöldbegärliga föremål. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor gäller i din försäkring.

Obs! Man får inte förvara brandfarliga vätskor eller lättantändliga ämnen i förrådet med tanke på brandsäkerheten i fastigheten. På ytor som inte ingår i förrådet får man inte ställa saker. Allt utanför förrådet som blockerar källargångar forslas bort.